Dark Matters verkent de nevelige uithoeken van een donker universum waarkleur schittert in afwezigheid. Onheilspellend, melancholiek en soms poëtisch – de kunstenaars in Dark Matters zoeken op de tast hun weg door een wereld die op het punt staat te verdwijnen of tot chaos te vervallen Hoe is het zo ver gekomen? Verklaringen worden niet gegeven, wel ontstaat er ruimte voor reflectie op onze eigen tijd, onze maatschappij en op onszelf. Klimaatproblemen, de economische crisis en sociaal-maatschappelijke onrust; dit zijn de dilemma’s waar Dark Matters ook naar wijst.