Het magazine is gratis verkrijgbaar voor de aanwezigen.

Toegang: gratis
Taal: Nederlands

De 100% Hedendaags Talk is onderdeel van de Maand van Cultuuronderwijs van het Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam.