Kleur Bekennen met Daan Samson

Kunstenaar Daan Samson wordt óf verguisd óf bejubeld om zijn projecten en performances – een tussenweg is er niet. In zijn werk manipuleert hij de mechanismen van de beeldende kunstwereld en analyseert hij hoe sociale maatschappelijke codes en sociaal gedrag bepalend zijn voor status en erkenning.

In zijn workshop Kleur Bekennen, een educatief project bij tentoonstelling Redefine the Enemy, vroeg Samson de deelnemende jongeren om voor hem een motivatie te formuleren waarmee hij zijn lidmaatschap van de Partij van de Arbeid kan beëindigen. Hij heeft nog altijd geen tijd weten vrij te maken om zijn lidmaatschap op te zeggen. Komt dat door zijn drukbezette agenda of is het toch zijn sociaal democratisch geweten dat nog een rol speelt? Deelnemende scholieren worden gevraagd hem bij te staan in het schrijven van een brief, waarin hij zijn opzegging motiveert. Wat zou een geschikte reden kunnen zijn om niet langer een politieke partij te steunen?

Na afloop van de tentoonstelling ondertekende Samson persoonlijk alle geproduceerde brieven en zond ze naar het in Amsterdam gevestigde partijbureau.