Vanuit het unieke model van het Rotterdams CKV zetten docenten en educatoren zich in voor een stedelijke benadering van Culturele en Kunstzinnige Vorming voor middelbare scholen van Rotterdam. Concreet betekent dit dat een school steeds wordt gekoppeld aan twee culturele instellingen. Samen ontwikkelen zij projecten en een passend curriculum, waarin scholieren aangemoedigd worden actief deel te nemen aan en na te denken over kunst en cultuur. Enkele van deze experimentele projecten uit 2016/2017 worden nu ook aan andere scholen aangeboden in het Cultuurtraject Rotterdam.

Een andere belangrijke functie van het Rotterdams CKV is de lobby voor het vak. Met als doel de overheid, school besturen en andere belanghebbende geïnteresseerd te krijgen en te houden in het vak zodat zij meer gaan investeren in CKV. Het KCR (Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam) is projectleider en procesbegeleider van de bijeenkomsten van Rotterdams CKV, waar ook TENT deel van uitmaakt. Dit jaar bied TENT samen met MAAS Theater & Dans het cultuurtraject Performance; kunst of theater? aan.

Voor meer informatie kunt u de website van het Rotterdams CKV raadplegen.