'Resilience' within the MENA community - TENT Rotterdam | Platform voor hedendaagse kunst ‘Resilience’ within the MENA community - TENT Rotterdam | Platform voor hedendaagse kunst

TENT online

‘Resilience’ within the MENA community
‘Resilience’ within the MENA community - TENT Rotterdam | Platform voor hedendaagse kunst

‘Resilience’ within the MENA community

Podcast
Nederlands

Gyonne Goedhoop, Nagila Muller en Shari Maduro gaan in gesprek met Imane en Berksun van KLAUW en Ibrahim Alaoui  van CiMENA. De Film ‘The Truth Within’ van Randa Nassar vormt het vertrekpunt voor reflecties over veerkachtigheid binnen de MENA community.

Het gesprek gaat over opgroeien in Rotterdam, het gebrek aan safespaces voor jongeren uit de verschillende diaspora’s in de stad en de noodzaak om zulke ruimtes zelf te creëren. En over de uitsluitingsmechanismes in verschillende Europese ruimtes die, op subtiele en minder subtiele manieren, zijn getekend door islamofobische tendenzen. Het gesprek vond plaats een aantal dagen na de staatsgreep van de Taliban in Afghanistan in augustus 2021.   

Inzoomend op cultureel Rotterdam, en daarbij kijkend naar zowel institutionele ruimtes als het uitgaansleven, vragen we ons af: Hoe zien ruimtes eruit waarin we ons vrij en gewaarborgd voelen als jongeren uit verschillende diasporische gemeenschappen in Nederland? Hoe kunnen we zelf de parameters hiervan bepalen? Hoe verhouden we onszelf tot elkaar wanneer er grenzen overschreden worden? Welke privileges herkennen de sprekers daarbij voor zichzelf als tweede en derde generatie migratiegenoten tTen opzichte van andere jongeren die recent zijn gemigreerd? Of ten opzichte van de generatie voor hen? 

Over A Tapestry of a Diaspora

Deze gesprekreeks draait rondom de stemmen van jongeren uit de verschillende diaspora’s in Nederland. Programmamaker Gyonne Goedhoop, podcastplatform Combined Impact en programmapartners CiMENA, KLAUW en Beyond Walls lichten samen actuele thema’s uit de diaspora-ervaring uit.

‘A Tapestry of a Diaspora’ werkt vanuit het idee dat de verschillende diaspora’s die in een minority-majority stad als Rotterdam samenkomen als een tapijt met elkaar verbonden zijn, maar ook elk een draad op zich vormen. Elke draad, elke individuele diaspora, bestaat zelf weer uit verschillende draden. Het gelaagde weefsel dat onze stadssamenleving zo vormt kent systemische ongelijkheden. Om in die dagelijkse realiteit te navigeren vraagt voortdurend aanpassingsvermogen en veerkracht.

In deze gesprekken nemen we die veerkracht onder de loep. Wat zijn de belangrijke noties van veerkrachtigheid binnen de verschillende diaspora’s? Welke historische factoren droegen bij aan de ontwikkeling daarvan? Hoe verhouden persoonlijke ervaringen zich tot landsgrenzen? Welke denkpatronen hebben we van onze (voor)ouders overgenomen, om ze nog steeds te gebruiken of er juist van weg te navigeren? Hoe houden we onze ‘joy’ als alledaagse basis intact?