01.05.2015 - 05.07.2015

In der Freihand

EVA OLTHOF

Waar wordt geschiedenis ‘gemaakt’? Geïnspireerd door deze vraag werkt Eva Olthof sinds 2010 aan projecten waarin zij aan de hand van getuigenissen en documenten bepaalde gebeurtenissen of locaties onderzoekt. Ze verzamelt fragmenten, zoals haar eigen foto’s, archiefmateriaal, teksten en objecten, op zoek naar de grenzen tussen het documentaire en imaginaire beeld. In TENT presenteert Olthof een installatie waarin haar nieuwe publicatie Return to Rightful Owner  centraal staat. Het boek heeft als thema de politiek van het vergeten, onthouden en citeren, en neemt de ontstaansgeschiedenis van de Amerika-Gedenkbibliothek in Berlijn als beginpunt.

Deze centrale bibliotheek van voormalig West-Berlijn kwam tot stand met een financiering uit de Marshall gelden en werd geopend in 1954. Het was de eerste openbare wetenschappelijke bibliotheek in Duitsland gebouwd naar het idee van een Angelsaksische Public Library – waar verschillende soorten literatuur voor het eerst beschikbaar werd gemaakt voor alle lagen van de bevolking en grotendeels in een Freihandaustellung (open kast opstelling). Opzettelijk dicht gelegen bij de grens van het door de Russen bezette gebied, had de bibliotheek ook als doel de inwoners van Oost-Berlijn aan te trekken. Een brief gevonden in het archief van de AGB vormt een belangrijke spil in het boek. Een man uit voormalig Oost-Duitsland had vlak na de opening van de AGB twee boeken geleend die hij in het jaar 2000 pas retourneerde. Hij stuurde een brief mee waarin hij de gebeurtenissen in de periode tussen het lenen en terugbrengen beschrijft. Samen met een serie foto’s gemaakt in de bibliotheek en vijf andere teksten vormt de brief een boek dat huidige conditie van lezen en de bibliotheek als plek bevraagt.

Op zondag 17 mei om 15.00 uur vindt in TENT de boekpresentatie plaats van Return to Rightful Owner van kunstenaar Eva Olthof. In gesprek met onderzoekscurator van het Van Abbemusuem Steven ten Thije vertelt Olthof over het boek. Het boek is te koop in de TENT Bookshop voor 17 euro.